AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ  

 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ OLT  PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:           Luni şi Miercuri: 8.30-18.00           Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

                                                                     DESPRE INSTITUȚIE                     INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC                  CONTACT                                                                                                                                              

SITE IN ACTUALIZARELEGISLAȚIE


CONDUCERE

ORGANIZARE

PROGRAME SI STRATEGII


RAPOARTE SI STUDII


Bine ați venit pe pagina
Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt (A.J.P.I.S. Olt)
 

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială  Olt

 
 

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

- prin  e-mail, în format scanat: olt_icc@mmanpis.ro   

 sau

-prin poştă cu specificaţia pe plic prelungire/reluare drepturi ICC”

Adresă poştală: Slatina, strada Aleea Tineretului nr.1A, judetul Olt

sau

-direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt

Adresă: Slatina, strada Aleea Tineretului nr.1A, judetul Olt

Nr.Telefon: 0771578990

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni şi Miercuri: 8.30-18.00

Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

 

Instrucţiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere

-link către fişierul Opţiunea1 -1 AN”

-link către fişierul Opţiunea2 -2 ANI”

-link către fişierul „Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei”

-link către fişierul „Tabel Explicativ Aplicare Norme”

ATENŢIE -01 iulie 2016


Agenţia Județe
ană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt,  este organizată și funcționează ca serviciu public deconcentrat cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea ANPIS

Acte constitutive

Ordonanţă de urgenţă Nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi functionare al Agenţiei Nationale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificarile si completarile ulterioare

                                                                                                                                         

 

 Legaturi utile:   Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,

                                 Agenția Natională pentru Plăți și Inspecție Socială